Kongreye Kalan Süre:

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Turgay Coşkun

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Gülden F. Gökçay
Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan
Prof. Dr. Leyla Tümer
Prof. Dr. Sema Kalkan Uçar
Doç. Dr. Mehmet Gündüz
Doç. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Kongre Sekreterleri
Prof. Dr. Sema Kalkan Uçar
Doç. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek